Cấp bậc tác giả:

DATABASE

Xử lý lỗi Error message is: The directory name is invalid

Được viết bởi webmaster ngày 20/01/2020 lúc 11:19 AM
Máy chủ với cơ sở dữ liệu đã hết dung lượng đĩa, sau khi giải phóng dung lượng đĩa, chạy sql server management studio, với kết quả lỗi: An error occurred while executing batch. Error message is: The directory name is invalid.
  • 0
  • 7139

Xử lý lỗi Error message is: The directory name is invalid

Máy chủ với cơ sở dữ liệu đã hết dung lượng đĩa, sau khi giải phóng dung lượng đĩa, chạy sql server management studio, với kết quả lỗi: An error occurred while executing batch. Error message is: The directory name is invalid.
Khi cố gắng thực thi truy vấn trong Management Studio, bạn cần khởi tạo tệp tin trong thư mục temp từ C:\documents and settings\administrator\local settings\temp

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML