Cấp bậc tác giả:

DATABASE

Lỗi SQL Server Service không thể khởi chạy được

Được viết bởi webmaster ngày 09/09/2015 lúc 09:51 PM
Error "Could not execute FRunCM Thread", "error code 126"
  • 0
  • 22264

Lỗi SQL Server Service không thể khởi chạy được

Error "Could not execute FRunCM Thread", "error code 126"

The SQL Server Service is not starting. The following errors may be displayed:

Could not execute FRunCM Thread

hoặc

The SQL Server (SQLSTARR) service terminated with service-specific error 126

Lý do: SQL protocol "VIA" is được bật

Cách sửa:
1) Click Start | All Programs | Microsoft Sql server 20xx |  Configuration Tools | SQL Server Configuration Manager.

2) In the SQL SERVER configuration Manager Window, click the plus (+) sign against SQL SERVER 20xx Network Configuration.

3) Highlight Protocols for MS SQL SERVER

4) In the right pane find VIA in protocol name column, right-click it and select Disable

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML