Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Windows Phone - ToggleSwitch Control

Được viết bởi webmaster ngày 21/10/2014 lúc 06:18 PM
Một điều khiển nữa chúng ta sẽ nghiên cứu là ToggleSwitch. Đây là điều khiển làm cho ứng dụng của bạn trông mới mẻ hơn so với trước.
  • 0
  • 6601

Windows Phone - ToggleSwitch Control

 
<!--Toggle Switch-->
<ToggleSwitch x:Name="ToggleSwitch_1"
Header="ToggleSwitch"
Margin="10,9.5,6,0"
Grid.Row="3"
VerticalAlignment="Top"
Toggled="ToggleSwitch_1_Toggled"/>
<TextBlock x:Name="TS_TextBlock"
HorizontalAlignment="Left"
VerticalAlignment="Top"
Margin="10,9.5,0,0"
TextWrapping="Wrap"
Height="40"
Width="140"
FontSize="24"
Grid.Column="1"
Grid.Row="3"/>
Xử lý sự kiện:
private void ToggleSwitch_1_Toggled(object sender, RoutedEventArgs e)
{
if (ToggleSwitch_1.IsOn == true)
{
TS_TextBlock.Text = "This is On";
}
else
{
TS_TextBlock.Text = "This is Off";
}
}
Chúng cũng là kiểu logic như RadioButton.
Chạy ứng dụng, nó sẽ trông giống hệt như thế này.
 
 

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML