Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Windows Phone - RadioButton Control

Được viết bởi webmaster ngày 21/10/2014 lúc 10:13 AM
Bây giờ, chúng ta có một điều khiển khác, điều khiển RadioButton
  • 0
  • 8042

Windows Phone - RadioButton Control

 
Bây giờ, chúng ta có một điều khiển khác, điều khiển RadioButton, kéo nó từ TextBlock và đặt nó trong grid khác và cũng TextBlock trong Row 1.
<!--Radio Button-->
<RadioButton x:Name="RadioButton_1"
Content="RadioButton"
HorizontalAlignment="Left"
Margin="10,10,0,0"
Grid.Row="1"
VerticalAlignment="Top"
Checked="RadioButton_1_Checked"/>
<TextBlock x:Name="RB_TextBlock"
HorizontalAlignment="Left"
VerticalAlignment="Top"
Margin="10,10,0,0"
TextWrapping="Wrap"
Height="40"
Width="140"
FontSize="24"
Grid.Column="1"
Grid.Row="1"/>
Như HyperlinkButton, trong RadioButton, chúng ta cũng có thể xử lý sự kiện có tên RadioButton_1_Checked, hiển thị thông báo xác nhận cho dù có được checked hoặc unchecked.
private void RadioButton_1_Checked(object sender, RoutedEventArgs e)
{
if (RadioButton_1.IsChecked == true)
{
RB_TextBlock.Text = "Checked";
}
else
{
RB_TextBlock.Text = "Not checked";
}
}
Nếu nó Checked(đúng), TextBlock sẽ hiển thị "Checked" hoặc nếu nó unchecked(sai), TextBox sẽ hiển thị "Not checked".
Sau khi chạy ứng dụng, nó sẽ trông như thế này.
 
 
 

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML