Cấp bậc tác giả:

TRAINING

Website Trang Vàng Đà Nẵng

Được viết bởi webmaster ngày 08/06/2013 lúc 10:16 PM
Xây dựng Website trang vàng Đà Nẵng nhằm giúp các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, giúp người dùng dễ dàng tương tác và tìm kiếm thông tin về doanh nghiệp.
  • 0
  • 6797
Tải tệp tin: Click ở đây

Website Trang Vàng Đà Nẵng

Mục tiêu của đề tài: 
Xây dựng Website trang vàng Đà Nẵng nhằm giúp các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, giúp người dùng dễ dàng tương tác và tìm kiếm thông tin về doanh nghiệp. Giúp định hướng cơ bản để các công ty khác liên hệ đầu tư, từ đó góp phần quảng bá danh hiệu và đẩy mạnh đầu tư vào thành phố Đà Nẵng.
Phạm vi đề tài: Hướng   đến   doanh   nghiệp   và   người   dùng   muốn   tìm hiểu(giới đầu tư).
Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp phân tích thiết kế hướng chức năngLựa chọn giải pháp công nghệ: Công nghệ DotNet, ngôn ngữ ASP.NET, ngôn ngữ lập trình C#, công cụ Ajax, hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL SERVER 2008, công cụ gen code CodeSmith

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML