Cấp bậc tác giả:

TRAINING

[Tut Node.js] Hello World - Bài 2

Được viết bởi Lê Trung Thành ngày 18/06/2013 lúc 12:45 AM
Hướng dẫn xây dựng chương trình Hello World bằng Node.js
  • 0
  • 7960
Tải tệp tin: Click ở đây

[Tut Node.js] Hello World - Bài 2

Sau bài hướng dẫn và cài đặt thì chúng ta tiếp tục viết chương trình Hello World đầu tiên:

Để có thể viết một ứng dụng Node.js đầu tiên bạn có thể sử dụng bất kỳ IDE nào có thể ... gõ chữ được :) như Notepad++, Sublime hay Eclipse chẳng hạn ...
Sau đó thực hiện tạo một thư mục để chức project của bạn ví dụ như ở đây tôi tạo một thư mục helloWorld.js như hình :

Hình 1: Thư mục helloWorld.js
Thực ra bạn có thể không cần tạo thư mục cũng được như để dễ cho việc quản lý và tổ chức khi ứng dụng của bạn càng lớn thì số lượng tập tin càng nhiều và chúng ta cần có sự sắp xếp sao cho hợp lý để dễ tìm.
Sau đó bạn nhập đoạn code dưới đây vào:

Hình 2: Coding
Sau đó lưu thành file helloWorld.js ở thư mục trên.
Tiếp đó vào Run > cmd di chuyển đến thư mục helloWorld.js và chạy lệnh sau: node helloWorld.js

Hình 3: Server is running at port 7777
Bước tiếp theo bạn mở trình duyệt và nhập vào địa chỉ sau, vì chúng ta đang thực hiện trên localhost nên đường dẫn sẽ là : http://localhost:7777 kết quả là


Chúc các bạn thành công!!!

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML