Cấp bậc tác giả:

TRAINING

Sự khác biệt giữa const và readonly trong C#

Được viết bởi QuangIT ngày 15/02/2014 lúc 05:52 PM
Đây là câu hỏi thường được hỏi trong các vòng phỏng vấn. Tuy nhiên, rất nhiều bạn sẽ nghĩ chúng hoàn toàn giống sau, thì bạn đã sai, chúng có sự khác biệt rõ rệt.
 • 0
 • 12971

Sự khác biệt giữa const và readonly trong C#

Const
 • Constants mặc định sẽ là static
 • Chúng phải có giá trị
 • Có thể được khai báo trong functions.
 • Được sao chép vào mỗi assembly sử dụng chúng.
 • Có thể được sử dụng trong các thuộc tính.
ReadOnly
 • Trường ReadOnly có thể được khởi tạo trong declaration hoặc constructor.
 • Một khi bạn khởi tạo trường aReadonly, không thể gán lại nó.
 • Có thể sử dụng tùy chỉnh static cho trường ReadOnly
 • Tùy chỉnh ReadOnly có thể được dùng với các kiểu tham chiếu
 • Tùy chỉnh ReadOnly chỉ có thể được dùng cho trường instance hoặc static, không thể dùng từ khóa ReadOnly cho các biến trong các phương thức.

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML