Cấp bậc tác giả:

TRAINING

Một số dòng lệnh linux command hữu ích dành cho dân data scientist

Được viết bởi webmaster ngày 09/08/2020 lúc 06:27 PM
Bài viết này sẽ trình bày các linux command hữu ích dành cho dân data scientist. Đây là tổng hợp của bản thân tác giả trong quá trình học tập và làm việc. Danh sách này không bao gồm các command cơ bản của linux như (cd, pwd, ls, ssh, scp, …). Bằng việc biết và sử dụng các command trong danh sách này, tốc độ xử lý công việc của bạn sẽ nhanh hơn đáng kể đó.
  • 0
  • 4583

Một số dòng lệnh linux command hữu ích dành cho dân data scientist

Bài viết này sẽ trình bày các linux command hữu ích dành cho dân data scientist. Đây là tổng hợp của bản thân tác giả trong quá trình học tập và làm việc. Danh sách này không bao gồm các command cơ bản của linux như (cd, pwd, ls, ssh, scp, …). Bằng việc biết và sử dụng các command trong danh sách này, tốc độ xử lý công việc của bạn sẽ nhanh hơn đáng kể đó.

Trong quá trình làm việc, nếu mình biết hoặc tìm ra một command hữu ích nào thì mình sẽ tiếp tục bổ sung vào danh sách này. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu với danh sách linux command hữu ích giúp chúng ta làm việc hiểu quả hơn nào.

Mình sẽ đi theo chức năng, các linux command hoặc tổ hợp command giúp chúng ta giải quyết một vấn đề cụ thể nào đó trong cộng việc nhé. Các command hoặc tổ hợp command này rất ngắn gọn và có thể không dễ nhớ.

Nguồn bài viết: Sưu tầm

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML