Cấp bậc tác giả:

TRAINING

Split file thành nhiều file nhỏ hơn bằng linux

Được viết bởi webmaster ngày 09/08/2020 lúc 06:20 PM
Đôi khi bạn phải làm việc với file hàng chục GB, mà bạn lại muốn xử lý từng dòng file dữ liệu này. Vậy để có thể chạy đa luồng thì bạn cần chia nhỏ thành nhiều file.
  • 0
  • 5421

Split file thành nhiều file nhỏ hơn bằng linux

Đôi khi bạn phải làm việc với file hàng chục GB, mà bạn lại muốn xử lý từng dòng file dữ liệu này. Vậy để có thể chạy đa luồng thì bạn cần chia nhỏ thành nhiều file. Trong linux có một command có thể giúp bạn làm việc này nhanh chóng:
// Kiểm tra số dòng của file
$ wc -l bigfile.txt
// Chia nhỏ theo số lượng dòng ở mỗi file con, giả sử là 1 triệu dòng mỗi file
$ split -l 1000000 bigfile.txt output_dir/prefix_

Nguồn bài viết: Sưu tầm

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML