Cấp bậc tác giả:

TRAINING

Đếm tần suất xuất hiện bằng linux

Được viết bởi webmaster ngày 09/08/2020 lúc 06:08 PM
Như tiêu đề bài viết, đếm số lần xuất hiện của mỗi dòng
 • 0
 • 4899

Đếm tần suất xuất hiện bằng linux

Giả sử nếu bạn có một file text với một đống các từ như thế này:
a
b
c
a
b
c
d
f
a
f
a

Và bạn muốn đếm số lần xuất hiện của mỗi dòng trong file này, hãy dùng tổ hợp command sau đây với file dữ liệu, giả sử là data.txt:
$ sort a.txt | uniq -c
   4 a
   2 b
   2 c
   1 d
   2 f

Hoặc in đẹp hơn thì sửa lại xíu, như này:
$ sort data.txt | uniq -c | awk '{print $2, $1}'
a 4
b 2
c 2
d 1
f 2

Nguồn bài viết: Sưu tầm

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML