Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Hướng dẫn cách tạo icon generator cho Android

Được viết bởi webmaster ngày 19/08/2019 lúc 08:37 PM
Ở đây có rất nhiều thư mục chứa ảnh với các kích cỡ khác nhau như mipmap-hdpi, mipmap-mdpi, mipmap-xhdpi, mipmap-xxhdpi.
  • 0
  • 4749

Hướng dẫn cách tạo icon generator cho Android

Trong quá trình xây dựng ứng dụng Android, người dùng chạy ứng dụng sẽ thấy icon mặc định là của Android, chia theo các kích cỡ khác nhau bên trong android>app>src>main>res
Ở đây có rất nhiều thư mục chứa ảnh với các kích cỡ khác nhau như mipmap-hdpi, mipmap-mdpi, mipmap-xhdpi, mipmap-xxhdpi.
Mỗi hình ảnh như vậy nếu sử dụng phần mình để tạo ảnh theo từng kích thước thì rất mất thời gian, ta có thể thực hiện cách đơn giản bằng cách vào google search với từ khoá: Android icon generator, các trang web sẽ xuất hiện gợi ý. Giả sử nó xuất hiện trang web: https://romannurik.github.io/AndroidAssetStudio/icons-launcher.html#foreground.type=clipart&foreground.clipart=android&foreground.space.trim=1&foreground.space.pad=0.25&foreColor=rgba(96%2C%20125%2C%20139%2C%200)&backColor=rgb(68%2C%20138%2C%20255)&crop=0&backgroundShape=square&effects=none&name=ic_launcher
Tại Foreground, chọn Image và chọn ảnh cần Upload. Sau đó nhấn biểu tượng tải như hình.
icon-generator-1.png
Tiếp theo, giải nén file vừa tải. Sau đó, mở Project lên, tại thư mục res, chuột phải chọn Reveal in Finder
Vào thư mục res và kéo tất cả thư mục tương ứng đè vào.
icon-generator-3.png
Như vậy là xong.

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML