Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Lỗi SDK location not found khi chạy react-native run-android

Được viết bởi webmaster ngày 19/08/2019 lúc 11:13 AM
Nếu gặp lỗi như thế này: SDK location not found. Define location with an ANDROID_SDK_ROOT environment variable or by setting the sdk.dir path in your project's local properties fill...
  • 0
  • 8842

Lỗi SDK location not found khi chạy react-native run-android

Nếu gặp lỗi như thế này: SDK location not found. Define location with an ANDROID_SDK_ROOT environment variable or by setting the sdk.dir path in your project's local properties fill...
Lỗi này là do SDL Location không tìm thấy trong Android, vấn đề nằm ở Solution của bạn. Bạn phải định nghĩa cho Project hiểu SDK đang nằm ở đâu. Ở đây mình sẽ hướng dẫn cách điều khiển trên máy Mac.
Đầu tiên vào thư mục android, tạo mới file local.properties như sau:
sdk.dir = /Users/USERNAME/Library/Android/sdk
Thay thế USERNAME là tên máy của bạn
Đối với windows:
sdk.dir=C\:\\Users\\UserName\\AppData\\Local\\Android\\sdk
Đối với Linux:
sdk.dir = /home/USERNAME/Android/Sdk

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML