Hi
hello!
you there

" Bây giờ làm thế nào để đầu ra là View trên Web không phải chuỗi HTML thuần như trên." />
   
Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Bằng cách nào sử dụng Encode và Decode trong MVC

Được viết bởi webmaster ngày 27/05/2019 lúc 02:10 PM
Giả sử chúng ta có dữ liệu vào như sau: Model.text="

Hi
hello!
you there

" Bây giờ làm thế nào để đầu ra là View trên Web không phải chuỗi HTML thuần như trên.
  • 0
  • 6057

Bằng cách nào sử dụng Encode và Decode trong MVC

Giả sử chúng ta có dữ liệu vào như sau:
Model.text="<p>Hi<br>hello!<br>you there</p>"
Bây giờ làm thế nào để đầu ra là View trên Web không phải chuỗi HTML thuần như trên.

Giải quyết bài toán này bằng cách sử dụng 
@HttpUtility.HtmlDecode(Model.text) : Dùng để giải mã encode
@HttpUtility.HtmlEncode(Model.text) : Dùng để mã hóa thành encode
Và sau đó phải sử dụng @Html.Raw như sau @Html.Raw(HttpUtility.HtmlDecode(Model.text))

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML