Cấp bậc tác giả:

TRAINING

Loại bỏ hết các thẻ HTML trong chuỗi

Được viết bởi QuangIT ngày 31/07/2012 lúc 12:49 PM
Loại bỏ hết các thẻ HTML trong chuỗi
  • 0
  • 7188
Tải tệp tin: Click ở đây

Loại bỏ hết các thẻ HTML trong chuỗi

public static string StripAllTags(string input)
{
char[] array = new char[input.Length];
int arrayIndex = 0;
bool inside = false;

for (int i = 0; i < input.Length; i++)
{
char let = input[i];
if (let == '<')
{
inside = true;
continue;
}

if (let == '>')
{
inside = false;
continue;
}
if (!inside)
{
array[arrayIndex] = let;
arrayIndex++;
}
}

return new string(array, 0, arrayIndex);
}

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML