Cấp bậc tác giả:

TRAINING

Sắp xếp và xóa trùng lặp bằng linux

Được viết bởi webmaster ngày 09/08/2020 lúc 06:07 PM
Đúng như cái tên, sort (sắp xếp) command giúp bạn sắp xếp dữ liệu theo thứ tự bảng chữ cái. Nó có rất nhiều tùy chọn nhưng tùy chọn mà mình hay dùng nhất đó là sort và xóa trùng lặp nội dung.
  • 0
  • 4992

Sắp xếp và xóa trùng lặp bằng linux

Đúng như cái tên, sort (sắp xếp) command giúp bạn sắp xếp dữ liệu theo thứ tự bảng chữ cái. Nó có rất nhiều tùy chọn nhưng tùy chọn mà mình hay dùng nhất đó là sort và xóa trùng lặp nội dung.
$ sort -u filename

Tham số -u có nghĩa là xóa các dòng trùng lặp (chỉ giữ lại 1 dòng duy nhất trong trường hợp có nhiều dòng giống nhau). Bạn cũng có thể sắp xếp ngược lại (giảm dần theo bảng chữ cái) bằng cách dùng tham số -r.

Nếu bạn muốn sắp xếp mà không phân biệt hoa thường, thêm tham số -f nhé. Có gì cứ gõ sort --help là có hết à.

Việc xóa trùng lặp nội dung có rất nhiều command khác nhau làm được. Đây là một command khác có thể xóa trùng lặp khá nhanh mà không cần sort:
$ awk '!seen[$0]++' filename

Hoặc:
$ uniq -u filename

Nguồn bài viết: Sưu tầm

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML