Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Tính toán khi người dùng nhập công thức vào textbox

Được viết bởi QuangIT ngày 07/01/2013 lúc 02:39 PM
Nhập công thức, tự động kiểm tra và tính toán
  • 0
  • 8445

Tính toán khi người dùng nhập công thức vào textbox

Nhập công thức, tự động kiểm tra và tính toán

public static double Evaluate(string expression)

        {

            System.Data.DataTable table = new System.Data.DataTable();

            table.Columns.Add("expression", string.Empty.GetType(), expression);

            System.Data.DataRow row = table.NewRow();

            table.Rows.Add(row);

            return double.Parse((string)row["expression"]);

        }

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML