Cấp bậc tác giả:

DOTNET

So sánh LIKE % trong LINQ

Được viết bởi webmaster ngày 22/05/2019 lúc 05:56 PM
Giả sử với bảng dữ liệu user trường UnsignFullName để lưu tên người dùng không dấu và muốn tìm kết quả tương đối với từ khóa ***word query = query.Where(s => s.UnsignFullName == ***word);
  • 0
  • 5758

So sánh LIKE % trong LINQ

Giả sử với bảng dữ liệu user trường UnsignFullName để lưu tên người dùng không dấu và muốn tìm kết quả tương đối với từ khóa keyword
query = query.Where(s => s.UnsignFullName == keyword);
Làm thế nào để tìm kết quả với từ khóa LIKE tương tự như trong SQL

Chúng ta có thể sử dụng Contains(), tương tự như LIKE trong SQL
query = query.Where(s => s.UnsignFullName.Contains(keyword));
Contains() = '%keyword%'
StartsWith() = LIKE 'keyword%'
EndsWith() = LIKE '%keyword'

Bởi vì String.Contains() có thể được biên dịch

CHARINDEX(UnsignFullName, @keyword) > 0
và nó tương đương với

UnsignFullName LIKE '%' +  + '%'

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML