Cấp bậc tác giả:

JAVA

Phương thức String trim()

Được viết bởi QuangIT ngày 16/03/2014 lúc 03:07 PM
Phương thức này trả về bản sao của chuỗi, bỏ qua phần đầu và phần sau của khoảng trắng.
 • 0
 • 28072

Phương thức String trim()

Mô tả:
Phương thức này trả về bản sao của chuỗi, bỏ qua phần đầu và phần sau của khoảng trắng.

Cú pháp:
Đây là cú pháp của phương thức:

public String trim()

Giá trị trả về:
Nó trả về bản sao của chuỗi với phần đầu và phần sau của trắng xóa.

Ví dụ:

import java.io.*;

public class Test{
  public static void main(String args[]){
   String Str = new String("  Welcome to DOTNET.VN  ");

   System.out.print("Return Value :" );
   System.out.println(Str.trim() );
  }
}

Kết quả như sau:

Giá trị trả về: Welcome to DOTNET.VN

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML