Cấp bậc tác giả:

PHP

Lỗi khi có số lượng người truy xuất Moodle quá nhiều

Được viết bởi QuangIT ngày 03/12/2013 lúc 11:06 PM
Mỗi khi số lượng sinh viên đăng nhập vào khoản trên 50 người thì xảy ra lỗi.
  • 0
  • 7764

Lỗi khi có số lượng người truy xuất Moodle quá nhiều

loimoodle.jpg

Có mấy khả năng:

1. Máy chủ CSDL của bạn có vấn đề nếu như bạn đặt CSDL ở một máy chủ riêng

2. Quá tải. Nếu người dùng đăng nhập khoảng 50 người, thì khả năng bộ nhớ RAM của hệ thống không đủ. Bạn cần ít nhất 2Gb RAM hay tốt hơn là 4Gb cho một hệ thống trung bình.

- Giải pháp trước mắt: Bạn nên tắt bớt các module, authentiication, filters, block, blogs v.v. không cần thiết.

- Giảm dung lượng các tài nguyên học, thí dụ gom 3, 4 diễn đàn vào 1 cái; những gì không cần thiết thì không cần kết nối multimedia

- Tổ chức cấu trúc khóa học gọn nhẹ lại. Tắt các topics hay các weeks đã học qua.

- Phân nhóm người học và quy định thời gian truy cập

Để cho hệ thống máy chủ có thể đáp ứng, cần lưu ý trang bị những server với những thông số tối thiểu như sau:

•   Dung lượng tối thiểu: Đây là dung lượng cần thiết để cài đặt các tập tin Moodle và BBB: 160MB. Tuy nhiên, do hệ thống sẽ bao gồm nhiều loại dữ liệu cũng như học liệu, máy chủ cần phải có dung lượng HDD thật lớn. Trung bình, mỗi một khoa lưu trữ tài liệu một cách trung bình (không kể các tập tin video dung lượng lớn), cần khoảng 10Gb – 100Gb.

•   Bộ nhớ RAM tối thiểu: 256MB, đề nghị 4GB trở lên để có thể hỗ trợ cho nhiều lớp học cùng truy cập vào các khóa học đồng thời và sử dụng các tài nguyên của hệ thống. Cần lưu ý là tính một cách trung bình, cứ 1Gb bộ nhớ RAM thì có thể phục vụ cho khoảng 50 sinh viên truy cập vào máy chủ cùng một lúc.

Trên thực tế, các hệ thống e-learning hiện nay cần bộ nhớ RAM và tốc độ rất lớn, nên việc trang bị các máy chủ là rất quan trọng và cũng là ưu tiên hàng đầu ở góc độ CSVC. Hệ thống HCMUEE cũng vậy. Ít nhất là đối với 3 tiểu hệ thống (MAIN, TRAINING và WEBCONF), cần có 5 máy chủ khác nhau:

(1)  Máy chủ lưu trữ code của MAIN

(2)  Máy chủ lưu trữ CSDL của MAIN

(3)  Máy chủ lưu trữ code của TRAINING

(4)  Máy chủ lưu trữ CSDL của TRAINING

(5)  Máy chủ lưu trữ code và CSDL của WEBCONF.

Ngoài ra, hệ thống HCMUEE cần hướng đến việc sử dụng công nghệ đám mây (cloud computing) trong tương lai, khi hệ thống phát triển mạnh và phục vụ nhiều đối tượng học khác nhau.

Yêu cầu về phần mềm cho máy chủ: Các server dành cho MAIN và TRAINING cần sử dụng nền tảng LAMP (Linux – Apache – MySQL – PHP).

Các máy chủ MAIN và TRAINING

Các yêu cầu về phần mềm cho Moodle (phiên bản hiện tại 2.1.x) là như sau:

Linux Ubuntu Server phiên bản 11 trở lên
Apache 2.2 trở lên
MySQL 5.0.25 trở lên
PHP 5.3.2 trở lên
Ngoài ra, máy chủ nên cài phần mềm quản lý hosting, chẳng hạn DirectAdmin hay Cpanel để phục vụ cho việc cài đặt hệ thống Moodle cũng như cho các quản trị viên thao tác sau khi chuyển giao công nghệ.

Nguồn bài viết: Sưu tầm

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML