Cấp bậc tác giả:

JAVA

JTDS driver không làm việc trong SQL Server 2008R2

Được viết bởi webmaster ngày 07/04/2014 lúc 12:04 AM
Bạn đã cố gắng kết nối SQL Server Data Base sử dụng windows authentication từ ứng dụng sử dụng trình điều khiển jTDS nhưng lỗi xuất hiện
  • 0
  • 11191
Tải tệp tin: Click ở đây

JTDS driver không làm việc trong SQL Server 2008R2

-jtds-ms-sql-server-statement.png

Sau đây là kịch bản để giải quyết

Thêm ntlmauth.dll trong thư mục hệ thống và nó hoạt động tốt cho Sql server 2005.
Nhưng với SQL Server 2008 R2 nó mang lại những lỗi tương tự như đề cập ở trên
Ngoài ra sao chép tập tin ntlmauth.dll từ x64 vào đường dẫn trong thư mục system32.
Nhưng lại không làm việc với SQL Server 2008 R2.

Sau khi nghiên cứu, tôi đã fix được lỗi trên bằng cách đặt tập tin ntlmauth.dll trong thư mục của Java Runtime Environment (ví dụ như C:\Program Files\Java\jre7\bin ).

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML