Cấp bậc tác giả:

TRAINING

Bắt đầu Code với Google Colab

Được viết bởi webmaster ngày 27/01/2020 lúc 01:58 PM
Google Colab rất đơn giản trong việc sử dụng. Đặc biệt khi bạn đã quen với Notebook Jupyter. Tuy nhiên, bạn có thể mất thời chút thời gian nếu bạn có một khối lượng tệp lớn và lấy ra một vài thư mục cụ thể để làm việc.
  • 0
  • 7630

Bắt đầu Code với Google Colab

Bắt đầu Code
Bây giờ, bạn đã có thể dễ dàng thực hiện code rồi đó.

Cải tiến với Google Colab
Khi bạn muốn liên kết Google Drive, bạn có thể làm như sau:

from google.colab import drive
drive.mount('/content/gdrive')

Sau đó, bạn sẽ thấy một đường link. Hãy nhấp vào nó và cho phép truy cập. Copy mã xuất hiện và paste vào ô, rồi nhấn enter. Bạn đã hoàn thành rồi đó. Trong trường hợp bạn không thấy Drive của bạn ở ô bên trái, bạn chỉ cần nhấn "Refresh" và nó sẽ hiển thị ra. Kết quả của bạn sẽ có cấu trúc như sau:

lam-quen-colab-05.png

Giờ bạn đã có thể nhìn thấy Drive của bạn ngay bên trái màn hình. Ngoài ra, bạn có thể truy cập Drive của mình bất cứ lúc nào với:

!ls "/content/gdrive/My Drive/"

Nếu bạn muốn tải xuống một tệp zip, bạn có thể sử dụng:

!wget 
!unzip

Ví dụ:

!wget -cq https://s3.amazonaws.com/content.udacity-data.com/courses/nd188/flower_data.zip
!unzip -qq flower_data.zip

Với câu lệnh này, bạn sẽ có dữ liệu của file Udacity’s flower gần như ngay tức thì.

Nếu bạn tải lên một file nhỏ, bạn có thể thực hiện lệnh tải lên ngay lập tức với các câu lệnh đơn giản. Hay một cách khác bạn có thể nhìn sang bên trái màn hình, nhấp vào “Upload files”.

lam-quen-colab-06.png

Google Colab rất đơn giản trong việc sử dụng. Đặc biệt khi bạn đã quen với Notebook Jupyter. Tuy nhiên, bạn có thể mất thời chút thời gian nếu bạn có một khối lượng tệp lớn và lấy ra một vài thư mục cụ thể để làm việc.

Nguồn bài viết: Sưu tầm

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML