SQL SERVER 2008 R2 FULL

  • Ngày gửi: 12/10/2014
  • Lượt xem: 4650
  • Lượt tải: 57
  • Người gửi: webmaster
Loading...
Tóm tắt:

SQL Server 2008 R2 là phiên bản của SQL Server tích hợp các tính năng doanh nghiệp thông minh cùng các nền tảng từ trung tâm dữ liệu đến điện toán đám mây và khả năng mở rộng hệ thống cấp doanh nghiệp.


Nội dung:
SQL Server 2008 R2 là phiên bản của SQL Server tích hợp các tính năng doanh nghiệp thông minh cùng các nền tảng từ trung tâm dữ liệu đến điện toán đám mây và khả năng mở rộng hệ thống cấp doanh nghiệp.
BÌNH LUẬN