SQL Server 2005

  • Ngày gửi: 28/02/2014
  • Lượt xem: 1050
  • Lượt tải: 10
  • Người gửi: QuangIT
Loading...
Tóm tắt:

Hệ quản trị CSDL. Tích hợp trong bộ VIsual Studio.


Nội dung: Download thêm link này nữa: SQl Sever Management Studio Express Edition 2005
BÌNH LUẬN