SQL Server 2005

  • Ngày gửi: 28/02/2014
  • Lượt xem: 869
  • Lượt tải: 9
  • Người gửi: QuangIT
Tải tại đây
loading...

Tóm tắt:

Hệ quản trị CSDL. Tích hợp trong bộ VIsual Studio.

Loading...

Nội dung: Download thêm link này nữa: SQl Sever Management Studio Express Edition 2005
BÌNH LUẬN