SQL Server 2005

  • Ngày gửi: 28/02/2014
  • Lượt xem: 938
  • Lượt tải: 10
  • Người gửi: QuangIT
Tải tại đây
loading...

Tóm tắt:

Hệ quản trị CSDL. Tích hợp trong bộ VIsual Studio.

Loading...

Nội dung: Download thêm link này nữa: SQl Sever Management Studio Express Edition 2005
BÌNH LUẬN