ReSharper 9 Full

  • Ngày gửi: 14/07/2015
  • Lượt xem: 4171
  • Lượt tải: 657
  • Người gửi: webmaster
Loading...
Tóm tắt:

ReSharper 9 hỗ trợ Visual Studio 2015 RC, C# 6.0 và regular expressions; mang lại khả năng sửa chữa nhanh chóng; cải thiện hỗ trợ JavaScript và TypeScript; hiển trị trình biên tập bố trí tập tin và điều hướng hành động mới. Nó cũng dựa trên nền tảng mới, giảm tiêu thụ bộ nhớ khi ReSharper được cài đặt trong Visual Studio cùng với dotCover, dotTrace, hoặc dotMemory.


Nội dung:
ReSharper 9 hỗ trợ Visual Studio 2015 RC, C# 6.0 và regular expressions; mang lại khả năng sửa chữa nhanh chóng; cải thiện hỗ trợ JavaScript và TypeScript; hiển trị trình biên tập bố trí tập tin và điều hướng hành động mới. Nó cũng dựa trên nền tảng mới, giảm tiêu thụ bộ nhớ khi ReSharper được cài đặt trong Visual Studio cùng với dotCover, dotTrace, hoặc dotMemory.

Hỗ trợ cho C# 6.0
Bắt đầu từ phiên bản 9.0 ReSharper cung cấp hỗ trợ cho cấu trúc ngôn ngữ mới được giới thiệu với C# 6.0. Bao gồm static usings, exception filters, string interpolation, toán tử nameof()... 

nameof_operator_support_1.png

Tìm type trên NuGet

Khi bạn có một kiểu hay không gian tên được sử dụng trong dự án mà không thể được giải quyết với các thư viện hoặc các gói tham chiếu, ReSharper có thể tìm kiếm kiểu này hay không gian tên trong bộ sưu tập gói NuGet, hiển thị danh sách các gói phù hợp và dễ dàng tải về và cài đặt gói mà bạn chọn.

nuget_references_2.png

Tăng cường hỗ trợ JavaScript và TypeScript
ReSharper 9 cung cấp cải tiến cho JavaScript và phát triển bản thảo bao gồm một tập hợp các bản sửa lỗi mới nhanh để trang trải hơn 270 loại lỗi khác nhau, các mẫu sống mới cho các đơn vị đánh máy thông thường, và các tùy chọn mã thế hệ mới để làm cho nó dễ dàng hơn để thực hiện các giao diện hoặc tạo ra thiếu hoặc ghi đè các thành viên.

ReSharper 9.1 hỗ trợ ECMAScript 6, TypeScript 1.4 và TypeScript 1.5. ReSharper 9.1 thêm hỗ trợ cho JSDoc bao gồm đánh dấu cú pháp, tài liệu nhanh ( Ctrl + Q ) và hoàn thành mã.

Có còn là một tập hợp các phép tái cấu trúc mới cho JavaScript và TypeScript. Chúng bao gồm Introduce Field, Copy Type, move refactorings( Move Type To Module/File, Move Into Matching Files and Move To Folder), Đổi tên tập tin cũng như nhập các kiểu cho việc dán Mã.

ts_cut_paste_3.png

BÌNH LUẬN