Cấp bậc tác giả:

TRAINING

Xóa dòng dài hơn, ngắn hơn x ký tự bằng linux

Được viết bởi webmaster ngày 09/08/2020 lúc 06:12 PM
Trải nghiệm với 1 dòng command ngắn gọn thay vì phải ngồi viết một đoạn code dài dòng nào.
  • 0
  • 2250

Xóa dòng dài hơn, ngắn hơn x ký tự bằng linux


Trải nghiệm với 1 dòng command ngắn gọn thay vì phải ngồi viết một đoạn code dài dòng nào.

Xóa các dòng trong file văn bản có chiều dài nhỏ hơn hoặc bằng x, giả sử x = 10:
$ sed -r '/^.{,10}$/d' filename > output
 
Nếu bạn nào rành regex thì sẽ hiểu hơn command trên. Hoặc có một command khác dùng awk cũng với chức năng tương tự:
$ awk 'length($0)>=10' filename > output
 
Xóa các dòng trong file văn bản có độ dài lớn hơn x, giả sử x = 10:
$ sed '/^.\{10\}./d' filename > output
 
Hoặc:
$ awk 'length($0)<=10' filename > output

Nguồn bài viết: Sưu tầm

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML