Cấp bậc tác giả:

HTML

Tạo form liên hệ với Contactable

Được viết bởi QuangIT ngày 22/07/2013 lúc 04:33 PM
Contactable là plugin của jQuery giúp bạn tạo được form liên hệ/ phản hồi đơn giản và tiện dụng hơn.
  • 0
  • 2621
Tải tệp tin: Click ở đây

Tạo form liên hệ với Contactable

Loading...

contactable.jpg

Cách sử dụng

Thêm Contactable vào website rất đơn giản, với mã HTML bạn chỉ cần như sau:

<div id="contact">
</div>

Tiếp theo là thêm jQuery và plugin. Contactable yêu cầu plugin validate của jQuery (đi kèm trong file tải về).

<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="jquery.validate.pack.js"></script>
<script type="text/javascript" src="jquery.contactable.min.js"></script>

Gọi Contactable ra sử dụng như sau:

$(function(){
 $('#contact').contactable({
  subject: 'A Feeback Message'
 });
});

Khi tải file về bạn chú ý thay đổi email của mình vào để hệ thống có thể gửi mail khi có người liên hệ

Nguồn bài viết: Sưu tầm

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

Loading...

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML