Cấp bậc tác giả:

DOTNET

So sánh LIKE % trong LINQ

Được viết bởi webmaster ngày 22/05/2019 lúc 05:56 PM
Giả sử với bảng dữ liệu user trường UnsignFullName để lưu tên người dùng không dấu và muốn tìm kết quả tương đối với từ khóa ***word query = query.Where(s => s.UnsignFullName == ***word);
  • 0
  • 438

So sánh LIKE % trong LINQ

Loading...

Giả sử với bảng dữ liệu user trường UnsignFullName để lưu tên người dùng không dấu và muốn tìm kết quả tương đối với từ khóa keyword
query = query.Where(s => s.UnsignFullName == keyword);
Làm thế nào để tìm kết quả với từ khóa LIKE tương tự như trong SQL

Chúng ta có thể sử dụng Contains(), tương tự như LIKE trong SQL
query = query.Where(s => s.UnsignFullName.Contains(keyword));
Contains() = '%keyword%'
StartsWith() = LIKE 'keyword%'
EndsWith() = LIKE '%keyword'

Bởi vì String.Contains() có thể được biên dịch

CHARINDEX(UnsignFullName, @keyword) > 0
và nó tương đương với

UnsignFullName LIKE '%' +  + '%'

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

Đang tải...
BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

Loading...

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML