Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Hàm convert từ chuỗi sang kiểu datetime

Được viết bởi webmaster ngày 15/12/2017 lúc 04:46 PM
Trong tiến trình chuyển đổi ngày tháng, sẽ bắt gặp trường hợp lỗi ngày và tháng, làm thế nào để chuyển đổi ngày tháng đúng định dạng mong muốn?
  • 0
  • 3342

Hàm convert từ chuỗi sang kiểu datetime

Loading...

Bạn nên dùng hàm DateTime.ParseExact(). 
Ví dụ bạn muốn đổi chuỗi "1/1/2013" sang DateTime thì nên dùng DateTime.ParseExact("1/1/2013","d/M/yyyy",CultureInfo.InvariantCulture)
Riêng đối tượng CultureInfo thì khai báo System.Globalization

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

Đang tải...
BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

Loading...

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML