Cấp bậc tác giả:

JAVA

[Java] Xử lý đăng nhập với JSP và Ajax

Được viết bởi Lê Trung Thành ngày 07/10/2013 lúc 05:59 AM
Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách kết hợp giữa JSP, JavaScript, XML, HTML Dom để thực hiện một chức năng đơn giản là Đăng nhập. Sự kết hợp này được gọi là Ajax mà hầu hết các bạn IT đều từng nghe rồi. Ok! Để bắt đầu trước hết bạn cần chuẩn bị các công cụ và thư viện sau.
  • 0
  • 11573
Tải tệp tin: Click ở đây

[Java] Xử lý đăng nhập với JSP và Ajax


Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách kết hợp giữa JSP, JavaScript, XML, HTML Dom để thực hiện một chức năng đơn giản là Đăng nhập. Sự kết hợp này được gọi là Ajax mà hầu hết các bạn IT đều từng nghe rồi. Ok! Để bắt đầu trước hết bạn cần chuẩn bị các công cụ và thư viện sau.

1/ Eclipse 3.7 ( Mới nhất là bản 4.2 Juno) → Tải về từ đây: www.eclipse.org/downloads/

2/ Apache Tomcat 6.0 → Tải về từ đây: http://tomcat.apache.org/download-60.cgi

3/ MySQL Server 5 → Tải về từ đây : http://dev.mysql.com/downloads/mysql/

4/ MySQL Driver for Java → Tải về từ đây: https://www.box.com/s/r8ipdldaczcbtlx8atxj

5/ Và một ít bánh tôm + bia → Cái này ko tải được ^^ tự đi mua nhá!!!

 

Step 1:

Tạo một project : Dynamic Web Application trên Eclipse với tên là AjaxJSPExample. Sau đó bạn cần tạo các package và class như hình dưới đây:

AjaxJSP_01

Project này tôi viết theo mô hình MVC (Model – View – Controller) nên có đầy đủ Bean, DAO, BO.

Step 2: Tiến hành tạo cơ sở dữ liệu. 

AjaxJSP_02

rồi chèn vài trường cơ sở dữ liệu váo nhé!

AjaxJSP_03

User.java

UserJAVAUserLoginBO.java

userLoginBOAccessUserDAO.java

AccessUserDAODBConnectionDAO.java

DBConnectionDAOcss/style.css

styleCSSjs/processLogin.js

function onclickLogin() {
xmlHttp = GetXmlHttpObject();
if (xmlHttp == null) {
alert(“Trình duyệt của bạn không hỗ trợ HTTP Request”);
return;
}

var uid = document.getElementById(“uid”);
var pwd = document.getElementById(“pwd”);
var btLogin = document.getElementById(“lg”);
var errms = document.getElementById(“err-ms”);

if (uid.value.trim() === “” || pwd.value.trim() === “”) {
//
uid.setAttribute(“class”, “error”);
pwd.setAttribute(“class”, “error”);
errms.innerHTML = “Please enter your user name or password!”;
return; // Ket thuc xu ly
} else {
//
uid.removeAttribute(“class”);
pwd.removeAttribute(“class”);
//
var url = “./processLogin.jsp”;
url = url + “?u=” + uid.value.trim() + “&p=” + pwd.value.trim() + “&r=”
+ btLogin.value.trim();

xmlHttp.onreadystatechange = stateChanged;
xmlHttp.open(“GET”, url, true);
xmlHttp.send(null);
}

}

function delete_ChildNode() {
var parentNodes = document.getElementById(“login-bar”);
while (parentNodes.firstChild) {
parentNodes.removeChild(parentNodes.firstChild);
}
}

function stateChanged() {
if (xmlHttp.readyState == 4 || xmlHttp.readyState == “complete”) {
var showdata = xmlHttp.responseText;
var errms = document.getElementById(“err-ms”);
if (showdata.trim() === “1″) {
//
delete_ChildNode();
errms.innerHTML = “Login successful”;
} else {
//
errms.innerHTML = “Login failed! Wrong user name or password. Try again!”;
}
}
}

function GetXmlHttpObject() {
var xmlHttp = null;
try {
xmlHttp = new XMLHttpRequest();
} catch (e) {
try {
xmlHttp = new ActiveXObject(“Msxml2.XMLHTTP”);
} catch (e) {
xmlHttp = new ActiveXObject(“Microsoft.XMLHTTP”);
}
}
return xmlHttp;
}

login.jsp

loginJSP

processLogin.jsp

 

processLoginJSPKết quả:

KQ_01

 

KQ_02

 

Mã nguồn: 

https://www.box.com/s/dq1zkb2qz4b79ycb8pmu

P/s: Mọi thắc mắc thì các bạn comment bên dưới nhá! Nếu thấy hữu ích thì share. Cảm ơn.

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML