Cấp bậc tác giả:

DATABASE

Làm thế nào tìm kiếm một đoạn văn bản bằng Stored Procedure trong SQL

Được viết bởi QuangIT ngày 15/02/2014 lúc 06:06 PM
Đây là bài viết thủ thuật khá thú vị sẽ giúp nhiều người đang gặp vấn đề tìm kiếm văn bản trong Stored Procedure. Thật dễ để thực hiện việc tìm kiếm trong Stored Procedure.
  • 0
  • 8011

Làm thế nào tìm kiếm một đoạn văn bản bằng Stored Procedure trong SQL


Đây là bài viết thủ thuật khá thú vị sẽ giúp nhiều người đang gặp vấn đề tìm kiếm văn bản trong Stored Procedure. Thật dễ để thực hiện việc tìm kiếm trong Stored Procedure.
DECLARE @Search varchar(255)
SET @Search='text_to_search'

SELECT DISTINCT
o.name AS Object_Name,o.type_desc
FROM sys.sql_modules s
INNER JOIN sys.objects o ON s.object_id=o.object_id
WHERE s.definition Like '%'+@Search+'%'
ORDER BY 2,1

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML