Cấp bậc tác giả:

DATABASE

Đọc Tệp tin Excel trong SQL

Được viết bởi QuangIT ngày 26/09/2013 lúc 11:11 PM
Đây là thủ thuật để đọc nội dụng trong tệp tin Excel bằng cách sử dụng Query trong SQL
  • 0
  • 2258

Đọc Tệp tin Excel trong SQL

Loading...

SELECT * FROM OPENROWSET('Microsoft.Jet.OLEDB.4.0',
          'Excel 8.0;Database=<FILE_PATH>',
          'SELECT * FROM [Sheet1$]')
 
Ví dụ:

SELECT * FROM OPENROWSET('Microsoft.Jet.OLEDB.4.0',
          'Excel 8.0;Database=\\labdbs1\APPLICATIONS\branch.xls',
          'SELECT * FROM [Sheet1$]')

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

Loading...

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML