Cấp bậc tác giả:

DOTNET

ASP.Net repeater Item Command không hoạt động

Được viết bởi webmaster ngày 13/03/2019 lúc 01:16 PM
Vừa rồi đọc giả có hỏi cách khắc phục tình trạng repeater hiển thị được dữ liệu, nhưng thực hiện sự kiện Item Command thì không được, code thì vẫn chạy bình thường, sự kiện thì không vào khi thực hiện debug.
 • 0
 • 3182

ASP.Net repeater Item Command không hoạt động


Vừa rồi đọc giả có hỏi cách khắc phục tình trạng repeater hiển thị được dữ liệu, nhưng thực hiện sự kiện Item Command thì không được, code thì vẫn chạy bình thường, sự kiện thì không vào khi thực hiện debug. 
OK, sau khi xem code thì phát hiện trang chưa được posts back, cứ mỗi lần nhấn sự kiện thì lại đổ dữ liệu lại. Cách khắc phục làm tương tự như code bên dưới:
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
  if (!IsPostBack)
  {
  SetupPage();
  }
}
private void SetupPage()
{
  // Do other stuff
  MyRepeater.DataSource = Repository.GetStuff()
  MyRepeater.DataBind();
}


protected void MyRepeater_ItemCommand(object sender, RepeaterCommandEventArgs e)
{
// Do all my stuff here
}

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML