Cấp bậc tác giả:

TRAINING

[TUT]NodeJS - Tạo cổng Listener

Được viết bởi webmaster ngày 26/07/2015 lúc 03:17 PM
Ở đây tôi sẽ mô tả NodeJS. Mục đích của bài viết này là tạo ra server, listening thông qua số cổng và sau đó gửi ra trình duyệt.
  • 0
  • 5686

[TUT]NodeJS - Tạo cổng Listener

Bài trước: 

[TUT]NodeJS - Cách thức sử dụng File ngoài


Tôi đã viết sẵn script nhỏ sau tạo ra máy chủ và lắng nghe đối tượng này.

var http = require("http");  
http.createServer(function (request, response) {  
   response.writeHead(200, { "Content-Type": "text/plain" });  
   response.write("Listening to localhost:8888");  
   response.end();  
}).listen(8888); 

Giải thích:
var http = require("http");  
Dòng đầu tiên của mã cho chúng ta biết nó sẽ sử dụng đối tượng http và thực thi. Bạn có thể giải thích câu nói này như nhập một không gian tên cho dự án và tham chiếu nó.

http.createServer(function (request, response) { 
Mã này tạo ra đối tượng máy chủ với 2 thông số request và response. Rõ ràng bạn biết HTTP làm việc tùy thuộc vào yêu cầu và hồi đáp.

response.writeHead(200, { "Content-Type": "text/plain" });  
response.write("Listening to localhost:8888");  
response.end();  
Như đã nói trước đó, khi bạn yêu cầu đối tượng máy chủ, nó sẽ gửi mã 200(Success) và Content-Type Headers đến đối tượng máy chủ. Sau đó, chúng ta sẽ viết rõ là nếu nó lắng nghe máy chủ thông qua số cổng và sau đó chúng takết thúc các đối tượng hồi đạp để chúng ta có thể gửi Buffered để phản ứng và ngăn chặn hành vi và do đó kết thúc yêu cầu.

}).listen(8888); 
Điều cuối cùng chúng ta cần phải làm, là nghe số cổng.

Bạn có nhận thấy rằng chúng ta chỉ sử dụng cổng ở đây? Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng "localhost" cho mục đích thử nghiệm.

Chúng ta không thể sử dụng IP với số cổng? Có, bạn có thể!

Nếu bạn đã thay đổi mã: }).listen(8888, '127.0.0.1'););  

Nó vẫn sẽ làm việc.

Tiếp tục chạy thử nghiệm với mã Script mà ta đã tạo bên trên và đặt ở nơi chúng ta cần

node-6.jpg

Nhấn Enter.

Bạn sẽ thấy đối tượng máy chủ tạo ra và bây giờ nó lắng nghe localhost:8888, phải không? Tiếp theo, mở trình duyệt web yêu thích của bạn và điều hướng đến máy chủ này!

node-7.jpg

Bài tiếp theo: Hướng dẫn cài đặt, gỡ cài đặt, cập nhật Module

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML