Cấp bậc tác giả:

TRAINING

Static

Được viết bởi QuangIT ngày 02/01/2013 lúc 04:54 PM
Khi bạn khai báo với từ khóa static tức là bạn khai báo tĩnh
  • 0
  • 7865

Static

Khi bạn khai báo với từ khóa static tức là bạn khai báo tĩnh

public static class CompanyEmployee
{
    public static void DoSomething() { /*...*/ }
    public static void DoSomethingElse() { /*...*/  }
}  
CompanyEmployee là 1 lớp tĩnh
DoSomething là 1 hàm tĩnh

Khi bạn khai báo là static thì ngay khi chương trình được chạy thì những thứ được khai báo static sẽ được cấp phát bộ nhớ luôn ( mà không cần phải dùng từ khóa new để xin cấp phát  )
Do đó bạn có thể gọi các phương thức tĩnh từ các lớp tĩnh mà không cần khai báo biến 

Ví dụ như ở trên bạn có thế gọi thẳng 
CompanyEmployee.DoSomething();
chứ không phải
(new CompanyEmployee()).DoSomething();

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML