Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Refresh hoặc Reload một phần trang web một cách định kỳ trong ASP.NET

Được viết bởi QuangIT ngày 13/08/2012 lúc 07:06 PM
Trong phần này tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách reload lại một phần của trang web một cách định kỳ trong ASP.NET một cách thật đơn giản mà không cần phải dùng AJAX hay Javascript.
  • 0
  • 10625

Refresh hoặc Reload một phần trang web một cách định kỳ trong ASP.NET

Trong phần này tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách reload lại một phần của trang web một cách định kỳ trong ASP.NET một cách thật đơn giản mà không cần phải dùng AJAX hay Javascript.

Nếu thế chúng ta sẽ làm như thế nào?

Câu trả lời là chúng ta dùng 1 thẻ IFRAMES và tag META tạo nên 1 sự kết hợp tuyệt vời . Chúng ta thực hiện theo 2 bước như sau :
Bước 1: Thêm IFRAME
Đầu tiên bạn cần thêm 1 Iframe vào trang tại vị trí mà bạn cần thực hiện reload như bên dưới :
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
<title>Update part of page periodically</title>
</head>
<body>
<form id="form1" runat="server">
<div>
This is the Main Page
<br /><br /><br /><br />
<iframe id = "frame1" src = "refresh.aspx" frameborder = "0" 
style="width: 493px;height: 295px" >
</iframe>
</div>
</form>
</body>
</html>


Tôi đã add 1 Iframe và đặt thuộc tính src là trang refresh.aspx, là trang sẽ được reload định kỳ. Nếu hoàn thành chúng ta qua bước 2.

Bước 2 : Thêm 1 tag META
Chúng ta tiến hành thêm 1 tag META trong thẻ head của trang.

<meta http-equiv="Refresh" content="5" />


Tag trên sẽ refresh trang trong vòng 5 giây:
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
<title>Page to be Refreshed</title>
<meta http-equiv="Refresh" content="5" />
</head>
<body>
<form id="form1" runat="server">
<div>
<asp:Label ID="lblTime" runat="server" Text=""></asp:Label>
<asp:GridView ID="GridView1" runat="server">
</asp:GridView>
</div>
</form>
</body>
</html>

Kết quả như sau :

Hy vọng thủ thuật nhỏ này sẽ giúp ích nhiều cho các bạn.

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML