Cấp bậc tác giả:

HTML

Phần 2 CSS3 - Hệ thống lưới của BootStrap

Được viết bởi webmaster ngày 01/11/2019 lúc 10:27 AM
Bootstrap chứa một hệ thống lưới responsive, tương thích với hầu hết các thiết bị di động. Hệ thống này được chia thành 12 cột tương thích với mọi kích thước khung nhìn của các thiết bị. Nó bao gồm các class được định nghĩa trước để thuận tiện cho việc xây dựng bố cục, cùng với đó một bộ các mixin để tạo ra nhiều bố cục theo ngữ nghĩa..
 • 0
 • 5744

Phần 2 CSS3 - Hệ thống lưới của BootStrap

Bootstrap chứa một hệ thống lưới responsive, tương thích với hầu hết các thiết bị di động. Hệ thống này được chia thành 12 cột tương thích với mọi kích thước khung nhìn của các thiết bị. Nó bao gồm các class được định nghĩa trước để thuận tiện cho việc xây dựng bố cục, cùng với đó một bộ các mixin để tạo ra nhiều bố cục theo ngữ nghĩa..

Giới thiệu

Các hệ thống lưới được sử dụng để tạo ra bố cực cho các trang bằng các chuỗi hàng và cột chứa nội dung của bạn. Và dưới đây là cách hệ thống lưới của Bootstrap hoạt động:

 • Các hàng được đặt bên trong một .container (fixed-width) hoặc .container-fluid (full-width) để căn chỉnh và thiết lập padding một cách thích hợp.
 • Sử dụng các hàng để tạo ra nhóm các cột theo hàng ngang.
 • Nội dung cần phải được đặt trong các cột, và chỉ có duy nhất các cột là phần tử con trực tiếp của các hàng.
 • Các class được định nghĩa trước như .row và .col-xs-4 luôn sẵn có để dựng lên các bố cục lưới một cách nhanh nhất. Một số ít các mixin cũng được sử dụng để tạo ra các bố cục ngữ nghĩa.
 • Các cột tạo nên các gutter (khoảng trắng nằm giữa nội dung cột) bằng padding. Giá trị padding đó là độ lệch đối với cột đầu tiên và cột cuối cùng trong các hàng do giá trị margin âm trên các .row.
 • Các cột của lưới được tạo ra bằng cách chỉ định số các cột mà bạn muốn sử dụng trong tổng số 12 cột. Ví dụ, để tạo ra một bố cục với 3 cột có độ rộng bằng nhau, bạn hãy sử dụng 3 class .col-xs-4.

Hãy xem các ví dụ để biết cách áp dụng các nguyên tắc này vào code của bạn.

Media query

Chúng tôi sử dụng các media query sau trong các tập tin Less của chúng tôi để tạo ra các điểm mốc chính trong hệ thống lưới của chúng tôi.

/* Extra small devices (phones, less than 768px) */
/* No media query since this is the default in Bootstrap */

/* Small devices (tablets, 768px and up) */
@media (min-width: @screen-sm-min) { ... }

/* Medium devices (desktops, 992px and up) */
@media (min-width: @screen-md-min) { ... }

/* Large devices (large desktops, 1200px and up) */
@media (min-width: @screen-lg-min) { ... }

Để tương thích với một số ít các thiết bị, thi thoảng chúng tôi mở rộng các media query này bằng cách thêm thuộc tính max-width.

@media (max-width: @screen-xs-max) { ... }
@media (min-width: @screen-sm-min) and (max-width: @screen-sm-max) { ... }
@media (min-width: @screen-md-min) and (max-width: @screen-md-max) { ... }
@media (min-width: @screen-lg-min) { ... }

Các tùy chọn của lưới

Hãy xem hệ thống lưới của Bootstrap hoạt động như thế nào trên các thiết bị trong bảng sau.

Extra small devices Phones (<768px)Small devices Tablets (≥768px)Medium devices Desktops (≥992px)Large devices Desktops (≥1200px)
Grid behaviorHorizontal at all timesCollapsed to start, horizontal above breakpoints
Container widthNone (auto)750px970px1170px
Class prefix.col-xs-.col-sm-.col-md-.col-lg-
# of columns12
Column widthAuto~62px~81px~97px
Gutter width30px (15px on each side of a column)
NestableYes
OffsetsYes
Column orderingYes

Ví dụ: Chồng theo hàng ngang

Sử dụng một tập hợp các class .col-md-*, bạn có thể tạo ra một hệ thống lưới cơ bản. Hệ thống này sẽ hiển thị chồng lên nhau trên các thiết bị di động và tablet (kích thước nhỏ) trước khi hiển thị dưới dạng hàng ngang trên màn hình máy tính (kích thước trung bình). Hãy đặt các cột của lưới vào bên trong các .row.

.col-md-1
.col-md-1
.col-md-1
.col-md-1
.col-md-1
.col-md-1
.col-md-1
.col-md-1
.col-md-1
.col-md-1
.col-md-1
.col-md-1
.col-md-8
.col-md-4
.col-md-4
.col-md-4
.col-md-4
.col-md-6
.col-md-6


<div class="row">
 <div class="col-md-1">.col-md-1</div>
 <div class="col-md-1">.col-md-1</div>
 <div class="col-md-1">.col-md-1</div>
 <div class="col-md-1">.col-md-1</div>
 <div class="col-md-1">.col-md-1</div>
 <div class="col-md-1">.col-md-1</div>
 <div class="col-md-1">.col-md-1</div>
 <div class="col-md-1">.col-md-1</div>
 <div class="col-md-1">.col-md-1</div>
 <div class="col-md-1">.col-md-1</div>
 <div class="col-md-1">.col-md-1</div>
 <div class="col-md-1">.col-md-1</div>
</div>
<div class="row">
 <div class="col-md-8">.col-md-8</div>
 <div class="col-md-4">.col-md-4</div>
</div>
<div class="row">
 <div class="col-md-4">.col-md-4</div>
 <div class="col-md-4">.col-md-4</div>
 <div class="col-md-4">.col-md-4</div>
</div>
<div class="row">
 <div class="col-md-6">.col-md-6</div>
 <div class="col-md-6">.col-md-6</div>
</div>

Ví dụ: Fluid container

Chuyển đổi bất kỳ một bố cục lưới fixed-width nào thành một bố cục full-width bằng cách thay đổi .container ngoài cùng thành .container-fluid.

<div class="container-fluid">
 <div class="row">
  ...
 </div>
</div>

Ví dụ: Điện thoại di động và máy tính để bàn

Bạn không muốn các cột của bạn xếp chồng lên nhau trên các thiết bị có màn hình nhỏ? Hãy sử dụng các class dành cho các thiết bị có màn hình siêu nhỏ và trung bình bằng cách thêm .col-xs-* .col-md-* vào các cột của bạn. Hãy xem ví dụ bên dưới để hiểu rõ hơn cách thức hoạt động.

.col-xs-12 .col-md-8
.col-xs-6 .col-md-4
.col-xs-6 .col-md-4
.col-xs-6 .col-md-4
.col-xs-6 .col-md-4
.col-xs-6
.col-xs-6

<!-- Stack the columns on mobile by making one full-width and the other half-width -->
<div class="row">
 <div class="col-xs-12 col-md-8">.col-xs-12 .col-md-8</div>
 <div class="col-xs-6 col-md-4">.col-xs-6 .col-md-4</div>
</div>

<!-- Columns start at 50% wide on mobile and bump up to 33.3% wide on desktop -->
<div class="row">
 <div class="col-xs-6 col-md-4">.col-xs-6 .col-md-4</div>
 <div class="col-xs-6 col-md-4">.col-xs-6 .col-md-4</div>
 <div class="col-xs-6 col-md-4">.col-xs-6 .col-md-4</div>
</div>

<!-- Columns are always 50% wide, on mobile and desktop -->
<div class="row">
 <div class="col-xs-6">.col-xs-6</div>
 <div class="col-xs-6">.col-xs-6</div>
</div>

Ví dụ: Điện thoại, máy tính bảng, máy tính để bàn

Bạn có thể tạo ra các bố cục cơ động hơn nữa bằng cách sử dụng các class dành cho máy tính bảng .col-sm-*.

.col-xs-12 .col-sm-6 .col-md-8
.col-xs-6 .col-md-4
.col-xs-6 .col-sm-4
.col-xs-6 .col-sm-4
.col-xs-6 .col-sm-4

<div class="row">
 <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-8">.col-xs-12 .col-sm-6 .col-md-8</div>
 <div class="col-xs-6 col-md-4">.col-xs-6 .col-md-4</div>
</div>
<div class="row">
 <div class="col-xs-6 col-sm-4">.col-xs-6 .col-sm-4</div>
 <div class="col-xs-6 col-sm-4">.col-xs-6 .col-sm-4</div>
 <!-- Optional: clear the XS cols if their content doesn't match in height -->
 <div class="clearfix visible-xs-block"></div>
 <div class="col-xs-6 col-sm-4">.col-xs-6 .col-sm-4</div>
</div>

Reset cột responsive

Khi sử dụng 4 bậc (tương ứng với 4 mốc kích thước của màn hình) của hệ thống lưới, bạn sẽ gặp phải một vấn đề, đó là tại một mốc kích thước xác định, có thể sẽ có một cột cao hơn các cột khác trong cùng một hàng. Để sửa lỗi này, hãy sử dụng một class .clearfix cùng với các class responsive tiện ích của chúng tôi.

.col-xs-6 .col-sm-3
Resize your viewport or check it out on your phone for an example.
.col-xs-6 .col-sm-3
.col-xs-6 .col-sm-3
.col-xs-6 .col-sm-3

<div class="row">
 <div class="col-xs-6 col-sm-3">.col-xs-6 .col-sm-3</div>
 <div class="col-xs-6 col-sm-3">.col-xs-6 .col-sm-3</div>

 <!-- Add the extra clearfix for only the required viewport -->
 <div class="clearfix visible-xs-block"></div>

 <div class="col-xs-6 col-sm-3">.col-xs-6 .col-sm-3</div>
 <div class="col-xs-6 col-sm-3">.col-xs-6 .col-sm-3</div>
</div>

Ngoài việc clear các cột tại các mốc Responsive, có thể bạn cần thực hiện reset offset, push, hooặc pull. Hãy tham khảo the grid example để hiểu rõ hơn.

<div class="row">
 <div class="col-sm-5 col-md-6">.col-sm-5 .col-md-6</div>
 <div class="col-sm-5 col-sm-offset-2 col-md-6 col-md-offset-0">.col-sm-5 .col-sm-offset-2 .col-md-6 .col-md-offset-0</div>
</div>

<div class="row">
 <div class="col-sm-6 col-md-5 col-lg-6">.col-sm-6 .col-md-5 .col-lg-6</div>
 <div class="col-sm-6 col-md-5 col-md-offset-2 col-lg-6 col-lg-offset-0">.col-sm-6 .col-md-5 .col-md-offset-2 .col-lg-6 .col-lg-offset-0</div>
</div>

Di chuyển cột

Di chuyển cột sang phía bên phải bằng cách sử dụng các class .col-md-offset-*. Các class này làm tăng khoảng lề trái (margin-left) của một cột lên bằng * cột. Ví dụ, .col-md-offset-4 dịch .col-md-4 sang bên phải một khoảng cách bằng 4 lần chiều rộng của một cột.

.col-md-4
.col-md-4 .col-md-offset-4
.col-md-3 .col-md-offset-3
.col-md-3 .col-md-offset-3
.col-md-6 .col-md-offset-3

<div class="row">
 <div class="col-md-4">.col-md-4</div>
 <div class="col-md-4 col-md-offset-4">.col-md-4 .col-md-offset-4</div>
</div>
<div class="row">
 <div class="col-md-3 col-md-offset-3">.col-md-3 .col-md-offset-3</div>
 <div class="col-md-3 col-md-offset-3">.col-md-3 .col-md-offset-3</div>
</div>
<div class="row">
 <div class="col-md-6 col-md-offset-3">.col-md-6 .col-md-offset-3</div>
</div>

Các cột lồng nhau

Để tạo ra các cột lồng nhau, Hãy thêm một .row mới và một tập các cột .col-md-* bên trong cột .col-md-* đã tồn tại. Các hàng nằm bên trong có thể chứa một tập hợp các cột, tối đa là 12 hoặc ít hơn.

Level 1: .col-md-9
Level 2: .col-md-6
Level 2: .col-md-6

<div class="row">
 <div class="col-md-9">
  Level 1: .col-md-9
  <div class="row">
   <div class="col-md-6">
    Level 2: .col-md-6
   </div>
   <div class="col-md-6">
    Level 2: .col-md-6
   </div>
  </div>
 </div>
</div>

Thứ tự cột

Dễ dàng thay đổi thứ tự của các cột trong hệ thống lưới bằng cách sử dụng các class .col-md-push-* và .col-md-pull-*.

<div class="row">
 <div class="col-md-9 col-md-push-3">.col-md-9 .col-md-push-3</div>
 <div class="col-md-3 col-md-pull-9">.col-md-3 .col-md-pull-9</div>
</div>

Các biến số và mixin Less

Ngoài các class của lưới được xây dựng sẵn để thuận tiện cho việc dựng bố cục một cách nhanh chóng, Bootstrap còn sử dụng các biến số và mixin Less để tạo ra các bố cục ngữ nghĩa đơn giản của riêng bạn. 

Biến số 

Các biến số xác định số lượng cột, độ rộng và mốc kích thước media query. Chúng tôi sử dụng những biến này để tạo ra các class lưới (đã đề cập ở phía trên) cũng như là các mixin được liệt kê bên dưới đây.

@grid-columns:       12;
@grid-gutter-width:     30px;
@grid-float-breakpoint:   768px;

Mixins

Mixin được sử dụng để liên kết với các biến số , mục đích là để tạo ra CSS ngữ nghĩa cho các cột riêng lẻ trong hệ thống lưới.

// Creates a wrapper for a series of columns
.make-row(@gutter: @grid-gutter-width) {
 // Then clear the floated columns
 .clearfix();

 @media (min-width: @screen-sm-min) {
  margin-left: (@gutter / -2);
  margin-right: (@gutter / -2);
 }

 // Negative margin nested rows out to align the content of columns
 .row {
  margin-left: (@gutter / -2);
  margin-right: (@gutter / -2);
 }
}

// Generate the extra small columns
.make-xs-column(@columns; @gutter: @grid-gutter-width) {
 position: relative;
 // Prevent columns from collapsing when empty
 min-height: 1px;
 // Inner gutter via padding
 padding-left: (@gutter / 2);
 padding-right: (@gutter / 2);

 // Calculate width based on number of columns available
 @media (min-width: @grid-float-breakpoint) {
  float: left;
  width: percentage((@columns / @grid-columns));
 }
}

// Generate the small columns
.make-sm-column(@columns; @gutter: @grid-gutter-width) {
 position: relative;
 // Prevent columns from collapsing when empty
 min-height: 1px;
 // Inner gutter via padding
 padding-left: (@gutter / 2);
 padding-right: (@gutter / 2);

 // Calculate width based on number of columns available
 @media (min-width: @screen-sm-min) {
  float: left;
  width: percentage((@columns / @grid-columns));
 }
}

// Generate the small column offsets
.make-sm-column-offset(@columns) {
 @media (min-width: @screen-sm-min) {
  margin-left: percentage((@columns / @grid-columns));
 }
}
.make-sm-column-push(@columns) {
 @media (min-width: @screen-sm-min) {
  left: percentage((@columns / @grid-columns));
 }
}
.make-sm-column-pull(@columns) {
 @media (min-width: @screen-sm-min) {
  right: percentage((@columns / @grid-columns));
 }
}

// Generate the medium columns
.make-md-column(@columns; @gutter: @grid-gutter-width) {
 position: relative;
 // Prevent columns from collapsing when empty
 min-height: 1px;
 // Inner gutter via padding
 padding-left: (@gutter / 2);
 padding-right: (@gutter / 2);

 // Calculate width based on number of columns available
 @media (min-width: @screen-md-min) {
  float: left;
  width: percentage((@columns / @grid-columns));
 }
}

// Generate the medium column offsets
.make-md-column-offset(@columns) {
 @media (min-width: @screen-md-min) {
  margin-left: percentage((@columns / @grid-columns));
 }
}
.make-md-column-push(@columns) {
 @media (min-width: @screen-md-min) {
  left: percentage((@columns / @grid-columns));
 }
}
.make-md-column-pull(@columns) {
 @media (min-width: @screen-md-min) {
  right: percentage((@columns / @grid-columns));
 }
}

// Generate the large columns
.make-lg-column(@columns; @gutter: @grid-gutter-width) {
 position: relative;
 // Prevent columns from collapsing when empty
 min-height: 1px;
 // Inner gutter via padding
 padding-left: (@gutter / 2);
 padding-right: (@gutter / 2);

 // Calculate width based on number of columns available
 @media (min-width: @screen-lg-min) {
  float: left;
  width: percentage((@columns / @grid-columns));
 }
}

// Generate the large column offsets
.make-lg-column-offset(@columns) {
 @media (min-width: @screen-lg-min) {
  margin-left: percentage((@columns / @grid-columns));
 }
}
.make-lg-column-push(@columns) {
 @media (min-width: @screen-lg-min) {
  left: percentage((@columns / @grid-columns));
 }
}
.make-lg-column-pull(@columns) {
 @media (min-width: @screen-lg-min) {
  right: percentage((@columns / @grid-columns));
 }
}

Ví dụ áp dụng

Bạn có thể thay đổi giá trị các biến số về các giá trị tùy biến của riêng bạn, nếu không hãy sử dụng các mixin cùng với các giá trị mặc định của nó.Đây là một ví dụ về việc sử dụng các thiết lập mặc định để tạo ra một bố cục 2 cột với khoảng trắng ở giữa.

.wrapper {
 .make-row();
}
.content-main {
 .make-lg-column(8);
}
.content-secondary {
 .make-lg-column(3);
 .make-lg-column-offset(1);
}
<div class="wrapper">
 <div class="content-main">...</div>
 <div class="content-secondary">...</div>
</div>Nguồn bài viết: Sưu tầm

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML