Cấp bậc tác giả:

HTML

Thay đổi đường dẫn đến Ảnh dùng Jquery

Được viết bởi webmaster ngày 22/09/2018 lúc 10:58 AM
Dùng Jquery để thay đổi thuộc tính src trong thẻ Img thành src khác
 • 0
 • 10634

Thay đổi đường dẫn đến Ảnh dùng Jquery

Giả sử ta có thẻ HTML sau:
<div id="d1">
   <div class="c1">
            <a href="#"><img src="img1_on.gif"></a>
            <a href="#"><img src="img2_on.gif"></a>
   </div>
</div>
Bây giờ làm thế nào thay thành <img src="imgx_off.gif">
Cách đơn giản là sử dụng Jquery như sau:
Đổi cấu trúc trên, thêm thẻ Id vào
<img id="my_image" src="img1_on.gif"/>
Trong thẻ Script
$("#my_image").attr("src","img1_off.gif.jpg");
Nâng cao trong thẻ Script lên
$('#my_image').on({
  'click': function(){
    $('#my_image').attr('src','img1_off.gif.jpg');
  }
});
Nâng cao thêm tí nữa, bỏ lun id="my_image"
$('img').on({
  'click': function() {
     var src = ($(this).attr('src') === 'img1_on.jpg')
      ? 'img2_on.jpg'
      : 'img1_on.jpg';
     $(this).attr('src', src);
  }
});

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML