Cấp bậc tác giả:

TRAINING

Đọc dòng trạng thái bằng python

Được viết bởi webmaster ngày 02/03/2017 lúc 04:14 PM
Đọc trạng thái bằng cách sử dụng biến API
  • 0
  • 6074

Đọc dòng trạng thái bằng python

Biến api là điểm vào để tổ chức các hành vi mong muốn với Twitter.
Ví dụ, chúng ta có thể đọc dòng trạng thái:

consumer_key = 'YOUR-CONSUMER-KEY'
consumer_secret = 'YOUR-CONSUMER-SECRET'
access_token = 'YOUR-ACCESS-TOKEN'
access_secret = 'YOUR-ACCESS-SECRET'


import tweepy
from tweepy import OAuthHandler

auth = OAuthHandler(consumer_key, consumer_secret)
auth.set_access_token(access_token, access_secret)
 
api = tweepy.API(auth)

import sys
non_bmp_map = dict.fromkeys(range(0x10000, sys.maxunicode + 1), 0xfffd)

for status in tweepy.Cursor(api.home_timeline).items(10):
# Process a single status
    print(status.text.translate(non_bmp_map))

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML