Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Xử lý XML trong lập trình C# .NET - Phần I

Được viết bởi QuangIT ngày 20/09/2012 lúc 02:57 PM
Để mở một tài liệu XML, bạn cần sử dụng lớp XmlDocument.
  • 0
  • 11139
Tải tệp tin: Click ở đây

Xử lý XML trong lập trình C# .NET - Phần I

KỲ 1

MỞ MỘT TÀI LIỆU XML


Để mở một tài liệu XML, bạn cần sử dụng lớp XmlDocument. Lớp XmlDocument cho phép bạn mở tài liệu XML theo 3 cách thông dụng sau:

-Bạn có thể mở thông qua 1 đường dẫn trên ổ cứng, một URL, hoặc 1 tập tin XML.

-Bạn có thể sử dụng đối tượng stream như FileStream chứa dữ liệu của tài liệu XML.

-Bạn có mở thông qua 1 chuỗi chứa XML trong bộ nhớĐể thấy được các đặc tính này, trong kỳ 1 này, chúng ta cùng làm thử 1 ứng dụng nhỏ:

 Ứng dụng của chúng ta bao gồm: 3 radio button cho việc chọn nơi chứa tài liệu mà lớp XmlDocument sẽ mở. 1 textbox dùng để nhập đường dẫn đến tập tin xml, hoặc URL hoặc 1 string chứa chuỗi XML. Cuối cùng là 1 button dùng để thực thi các câu lệnh để mở tài liệu. Sau đây là đoạn code thụ lý tình huống Click của button:


private void Button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
 {
     try {
         string path = TextBox1.Text;
         XmlDocument document = new XmlDocument();
         if (RadioButton1.Checked == true) {
             document.Load(path);
         }
         if (RadioButton2.Checked == true) {
             System.IO.FileStream fs;
             fs = System.IO.File.OpenRead(path);
             document.Load(fs);
         }
         if (RadioButton3.Checked == true) {
             document.Load(path);
         }
         MessageBox.Show("Mở tài liệu XML thành công!");
     }
     catch (Exception ex) {
         MessageBox.Show(ex.Message);
     }
}


Đoạn code trên tạo 1 thể hiện của lớp XmlDocument. Lớp này có 2 phương thức quan trọng là: Load() và LoadXml(). Như bạn đã thấy, các đối số mà phương thức Load() nhận có thể là: 1 chuỗi chứa URL chứa tài liệu xml, hoặc 1 stream, hoặc 1 chuỗi chứa tài liệu XML.

Ở đây, có điều cần lưu ý với các bạn là: nhớ imports namespace: System.Xml nhé, vì đây chính là namespace chứa class XmlDocument, và là 1 trong các namespace chủ lực của .NET hỗ trợ làm việc với XML.


Để tiện cho mọi người thực hành, mình up lên đây: 1 file xml để thực hành (employees.xml), và mã nguồn của chương trình đầu tiên này.

Nguồn bài viết: Sưu tầm

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML