Cấp bậc tác giả:

TRAINING

Xem nội dung tập tin bằng linux

Được viết bởi webmaster ngày 09/08/2020 lúc 06:04 PM
Bộ 3 command giúp bạn nhanh chóng xem được 1 phần hoặc toàn bộ nội dung của các tệp tin văn bản theo nhưng góc view khác nhau.
 • 0
 • 3990

Xem nội dung tập tin bằng linux

Bộ 3 command giúp bạn nhanh chóng xem được 1 phần hoặc toàn bộ nội dung của các tệp tin văn bản theo nhưng góc view khác nhau.

Lệnh head sẽ cho bạn xem 1 phần văn bản ở đầu tệp tin, và ngược lại bạn có thể xem một phần nội dung ở cuối tệp tin với lệnh tail. Còn với cat command thì nó sẽ hiển thị toàn bộ nội dung văn bản.

Việc xem nội dung văn bản mà không muốn chỉnh sửa thì dùng 1 trong 3 command này sẽ giúp bạn xem nhanh nhất, nhanh hơn là dùng vim editor.

Với head và tail, bạn có thể chỉ định số dòng muốn xem với tham số -n. Còn khi dùng cat mà bạn muốn xem từ từ trong trường hợp file cần xem có quá nhiều dòng thì hãy thêm | less vào phía sau lệnh cat nhé (Dùng q  để thoát khỏi lệnh và dùng mũi tên hoặc cuộn chuột để xem thêm).
$ head -n 5 teencode.txt 
created  cờ ri ết
kg  không
ctrai  con trai
khôg  không
bme  bố mẹ
$ tail teencode.txt 
ngaay  1
tieuthutaodo  1
nosmay  1
bpđ  1
tuongvs  1
jjvyxmni  1
engày  1
oáh  1
thiix  1
zajjj  1
$ cat teencode.txt | less
...
đág   đáng
nvay  như vậy
nhjeu  nhiều
xg   xuống
zồi   rồi
trag  trang
zữ   dữ
atrai  anh trai
:

Nguồn bài viết: Sưu tầm

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML