Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Windows Phone - HyperlinkButton Control

Được viết bởi webmaster ngày 21/10/2014 lúc 09:26 AM
Trước đây, chúng ta đã làm việc với điều khiển button đơn giản trong ứng dụng "Hello world". Bây giờ, chúng ta làm việc với button "HyperLinkButton".
  • 0
  • 7249

Windows Phone - HyperlinkButton Control

 
Làm việc với HyperlinkButton
Trước đây, chúng ta đã làm việc với điều khiển button đơn giản trong ứng dụng "Hello world". Bây giờ, chúng ta làm việc với button "HyperLinkButton". Nó giống như URL
Để làm được, bạn vào Toolbox bên tría màn hình của Visual Studio và tìm trong phần "All XAML Controls". Click trên control này và kéo nó ta phần design. Giống như hình:
Bây giờ, hãy chắc chắn nó làm việc được, chúng ta cần control Textblock để kiểm tra. Để làm được, kéo control từ Toolbox và đặt nó dưới liên kết. Mã design tự động:
<! - Liên kết Button ->
<HyperlinkButton x: Name = "HyperlinkButton_1"
Content = "HyperlinkButton"
HorizontalAlignment = "Left"
VerticalAlignment = "Top"
Margin = "10,10,0,0"
Nhấn vào = "HyperlinkButton_1_Click" />
<TextBlock x: Name = "HB_TextBlock"
HorizontalAlignment = "Left"
VerticalAlignment = "Top"
Margin = "10,10,0,0"
TextWrapping = "Wrap"
Height = "40"
Width = "140"
FontSize = "24" Grid.Column = "1" />
Trong HyperlinkButton chúng ta có bộ điều khiển sự kiện có tên HyperlinkButton_1_Click, nó tạo ra khối mã xử lý các tác vụ chạy nền, khi bạn nhấn vào nút link button và hiển thị một thông báo xác nhận trong TextBlock tên HB_TextBlock.
Grid
Chúng ta đã thực hiện một số Grid trong Grid chính, để sắp xếp các điều khiển trong Grid giống như Grid 1, 2.
Bạn có thể tùy chỉnh lưới điện khi bạn cần.
Như hình ở trên, chỉ cần đặt con trỏ chuột vào những điểm này và nhấp vào Grid chính và nó sẽ tạo ra Grid tự động, tạo ra các mã trong XAML.
Bây giờ, mở MainPage.xaml.cs và đặt đoạn code dưới đây.
private void HyperlinkButton_1_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
HB_TextBlock.Text = "OK";
}
Chạy ứng dụng và nó sẽ trông giống như hình dưới, sau đó bạn sẽ nhấn vào HyperlinkButton.

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML