Cấp bậc tác giả:

NETWORKING

VMWARE báo 'VmWare remote file system 2gb limit'

Được viết bởi webmaster ngày 12/02/2014 lúc 06:04 PM
Trong quá trình mở tệp tin và chạy vmdk lưu cấu hình win, nếu bạn nhận được lỗi sau:
  • 0
  • 10721

VMWARE báo 'VmWare remote file system 2gb limit'

Trong quá trình mở tệp tin và chạy vmdk lưu cấu hình win, nếu bạn nhận được lỗi sau:

vmware-error.jpg

"VMware Workstation cannot open one of the virtual disks needed by this VM because it is larger than the maximum file size supported by the host file system.  Some remote file systems do not support files larger than 2 GB, even though the file system on the server might.
Cannot open the disk ".....vmdk" or one of the snapshot disks it depends on.
Reason: The file is too large."

Để sửa được lỗi này, bạn chỉ cần chỉnh sửa file vmx cho máy thông qua trình soạn thảo văn bản và thêm dòng này: diskLib.sparseMaxFileSizeCheck = "false" Bây giờ máy tính của bạn sẽ khởi động tốt

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML