Cấp bậc tác giả:

JAVA

Trong quá trình tạo Project, run lỗi TomCat

Được viết bởi webmaster ngày 23/04/2018 lúc 07:25 AM
Trong quá trình tạo Project, run lỗi TomCat, kiểm tra đang dùng phiên bản Tomcat mấy? Nếu 8.0 thì cần vào Apache Tom cat, tìm đến thư mục bin, chỉnh sửa catalina.bat
  • 0
  • 6022

Trong quá trình tạo Project, run lỗi TomCat

Trong quá trình tạo Project, run lỗi TomCat, kiểm tra đang dùng phiên bản Tomcat mấy? Nếu 8.0 thì cần vào Apache Tom cat, tìm đến thư mục bin, chỉnh sửa catalina.bat
- Tìm dòng
:noJuliConfig
set "JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% %LOGGING_CONFIG%"
..
:noJuliManager
set "JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% %LOGGING_MANAGER%"
- Sửa thành
:noJuliConfig
set JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% %LOGGING_CONFIG%
.. 
:noJuliManager
set JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% %LOGGING_MANAGER%

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML