Cấp bậc tác giả:

HTML

Tích hợp Google Translate tools tạo trang web đa ngữ

Được viết bởi QuangIT ngày 03/09/2012 lúc 12:26 AM
Google cung cấp cho ta công cụ Google Translate để có thể dịch nội dung web site ra nhiều thứ tiếng khác nhau. Bài viết này tôi sẽ minh họa cho bạn cách Add công cụ này vào website để có được website đa ngữ.
  • 0
  • 8904

Tích hợp Google Translate tools tạo trang web đa ngữ

Google cung cấp cho ta công cụ Google Translate để có thể dịch nội dung web site ra nhiều thứ tiếng khác nhau. Bài viết này tôi sẽ minh họa cho bạn cách Add công cụ này vào website để có được website đa ngữ.


Trong trang của bạn để thêm tùy chọn ngôn ngữ cho web bạn add đoạn code nhúng như sau:

<div id="google_translate_element"></div>

<script>

function googleTranslateElementInit() {

new google.translate.TranslateElement({

pageLanguage: 'vi'

}, 'google_translate_element');

}

</script>

<script src="//translate.google.com/translate_a/element.js?cb=googleTranslateElementInit"></script>Google Translate còn cung cấp cho bạn nhiều tùy chọn hiển thị như chọn ngôn ngữ mặc định của trang web, Chọn màu, chọn Dropdown danh sách các ngôn ngữ theo

- Vertical

- Horizontal<div id="google_translate_element"></div><script>

function googleTranslateElementInit() {

new google.translate.TranslateElement({

pageLanguage: 'en',

layout: google.translate.TranslateElement.InlineLayout.HOR IZONTAL

}, 'google_translate_element');

}

</script>

<script src="//translate.google.com/translate_a/element.js?cb=googleTranslateElementInit"></script>- Dropdown only


<div id="google_translate_element"></div><script>

function googleTranslateElementInit() {

new google.translate.TranslateElement({

pageLanguage: 'en',

layout: google.translate.TranslateElement.InlineLayout.SIM PLE

}, 'google_translate_element');

}

</script>

<script src="//translate.google.com/translate_a/element.js?cb=googleTranslateElementInit"></script>


Ngoài ra bạn cũng có thể chọn danh sách các ngôn ngữ từ các ngôn ngữ mà google Translate cung cấp. Bạn truy cập http://translate.google.com/translate_tools Để tham khảo thêm các tùy chọn về trabslate tools

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML