Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Project không được chọn để xây dựng trong việc cấu hình solution

Được viết bởi QuangIT ngày 20/03/2013 lúc 10:38 AM
Khi xây dựng một dự án Visual Studio, bạn có thể gặp phải những message sau đây: The project "MyProject" is not selected for building in solution configuration "Debug|Any CPU"
  • 0
  • 8048

Project không được chọn để xây dựng trong việc cấu hình solution

Khi xây dựng một dự án Visual Studio, bạn có thể gặp phải những message sau đây: 
Trích:
The project "MyProject" is not selected for building in solution configuration "Debug|Any CPU"
Lỗi này xảy ra bởi vì dự án chưa được cấu hình để xây dựng solution trong Visual Studio. Giải pháp đơn giản:

1. Trong Visual Studio, nhấn vào Build> Configuration Manager
2. Trong cửa sổ Configuration Manager, hãy chắc chắn hộp Build đã check cho từng project. Bạn có thể sẽ muốn làm điều này cho cả Debug và Release configurations, như là lựa chọn trong drop-down Active solution configuration.

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML