Cấp bậc tác giả:

DATABASE

Lỗi "report services catalog database file existence" khi cài đặt lại SQL Server 2008

Được viết bởi webmaster ngày 22/08/2013 lúc 04:40 PM
Bạn cố gắng cài đặt lại Microsoft SQL Server 2008, nhưng trong quá trình cài đặt, bị lỗi "report services catalog database file existence".
  • 0
  • 24315

Lỗi "report services catalog database file existence" khi cài đặt lại SQL Server 2008

Bạn cố gắng cài đặt lại Microsoft SQL Server 2008, nhưng trong quá trình cài đặt, bị lỗi "report services catalog database file existence". Nguyên nhân là do trước đó bạn đã gỡ bỏ phần mềm, tuy nhiên vẫn còn thư mục Data chưa được gỡ ra(tức đã tồn tại tệp tin đó). Để giải quyết vấn đề này, bạn cần phải gỡ bỏ các tệp tin hoặc đổi tên các tệp tin tồn tại trong đó. Rồi cài đặt lại.

Theo mặc định, khi bạn cài đặt instance của SQL Server 2008 Reporting Services, quá trình cài đặt tạo ra hai cơ sở dữ liệu mới được đặt tên là "ReportServer_ instance_name" và "ReportServer_ tempdb instance_name". Cơ sở dữ liệu được tạo ra trong thư mục sau đây cho trường hợp của SQL Server mà bạn đang chạy:
%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\MSSQL10.Instance Name\MSSQL\DATA

Lưu ý: Đối với các trường hợp MSSQLSERVER mặc định, tên cơ sở dữ liệu là "ReportServer" và "ReportServerTempDB." 

Cơ sở dữ liệu có thể chứa dữ liệu người dùng. Vì vậy, chương trình cài đặt không xóa những cơ sở dữ liệu khi bạn gỡ bỏ cài đặt SQL Server 2008 Reporting Services. Trường hợp khi bạn cài đặt mà có cùng tên, chương trình cài đặt phát hiện Report Server databases đã cho cùng tên. Khi điều này xảy ra, bạn nhận được thông báo lỗi được đề cập trong phần "Symptoms".

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML