Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Lấy tên và địa chỉ IP của máy

Được viết bởi QuangIT ngày 31/07/2012 lúc 02:17 PM
Bạn cần lấy HostName hoặc IpAddress của máy tính. Trong ví dụ này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách viết một trang ASP.net (C#) đơn giản để lấy các thông tin trên.
  • 0
  • 9518
Tải tệp tin: Click ở đây

Lấy tên và địa chỉ IP của máy

Bạn cần lấy HostName hoặc IpAddress của máy tính. Trong ví dụ này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách viết một trang ASP.net (C#) đơn giản để lấy các thông tin trên.
Để lấy được các thông tin về HostName hoặc IpAddress của máy bạn cần sử dụng lớp System.Net.
Trong trang asp.net bạn cần khai báo 2 Lable để hiển thị thông tin như sau:

1 <asp:Label ID="lblHostName" runat="server" /><br />
2 <asp:Label ID="lblIP" runat="server" /> 
Trong hàm Page_Load của trang bạn chỉ cần viết code đơn giản như sau:
01 using System.Net;
02 ...
03 protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
04 {
05 string hostname ="";
06 System.Net.IPHostEntry ip = new IPHostEntry();
07 hostname = System.Net.Dns.GetHostName();
08 ip = System.Net.Dns.GetHostByName(hostname);
09 lblHostName.Text = "Tên của host này là :" + ip.HostName;
10 
11 foreach (System.Net.IPAddress listip in ip.AddressList)
12 {
13 lblIP.Text="Địa chỉ IP của host này là :" + listip.ToString();
14 }
15 
16 } 
Kết quả hiển thị khi chạy là:
Tên của host này là :quangltn
Địa chỉ IP của host này là :192.168.1.12

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML