Cấp bậc tác giả:

DATABASE

Hướng dẫn xóa trường bất kỳ trong Table Cha

Được viết bởi QuangIT ngày 23/09/2012 lúc 05:15 PM
Bài toán đặt ra như sau: Bạn có 2 Table: Quốc Gia và Vùng Miền Giờ bạn xóa 1 trường trong Table Quốc Gia, nhưng nó báo lỗi, vì IdVungMien được nối với Table Vùng Miền, nên không thế xóa được.
  • 0
  • 8100

Hướng dẫn xóa trường bất kỳ trong Table Cha

Bài toán đặt ra như sau:

Bạn có 2 Table: Quốc Gia và Vùng Miền


Giờ bạn xóa 1 trường trong Table Quốc Gia, nhưng nó báo lỗi, vì IdVungMien được nối với Table Vùng Miền, nên không thế xóa được.


Cách đơn giản vì bạn chưa set relation đặc biệt cho nó.

Bạn vào Table Quốc Gia hoặc Vùng Miền, tùy bạn, thích Table nào cũng được, vì nó đã có sự ràng buộc rồi.

Chuột phải lên trường bất kỳ, chọn Relationships..., select vùng cần chọn

Click dấu cộng "INSERT And UPDATE Specifical", tại Vùng Delete Rule, mặc định là No Action, bạn chọn Cascade, rồi nhấn Close và lưu lại


Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML