Cấp bậc tác giả:

DATABASE

Phân quyền 1 user quản lý 1 database sql2005

Được viết bởi QuangIT ngày 20/09/2012 lúc 02:55 PM
Đơn giản nhìn trên hình, chọn vào usermap rồi map user này với database đó. Nhớ đặt thêm thuộc tính dbo thì user đó mới có quyền, còn không thì user chẳng có quyền làm gì đâu.
  • 0
  • 10661

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML