Cấp bậc tác giả:

NETWORKING

Hướng dẫn tắt máy hàng loạt

Được viết bởi webmaster ngày 03/02/2014 lúc 12:07 PM
Ở cơ quan tôi có một số người khi hết giờ làm việc thì đi về nhà, quên không tắt máy tính. Tôi không thể nào chờ người ta về hết rồi đi tắt các máy của người nào quên. Làm sao để tắt các máy trạm từ máy tính chủ Windows server 2003 theo giờ qui định
  • 0
  • 8827

Hướng dẫn tắt máy hàng loạt

Nếu bạn là Một quản trị miền thì bạn hoàn toàn có thế shutdown hàng loạt máy trong mạng LAN của bạn. Nếu người dùng quyên tắt máy mà về, tuy nhiên bạn phải đặt tên máy theo một nguyên tắc nhất định.
Tôi có ví dụ này:
Mạng của tôi có 10 máy: chia làm 02 phòng (hành chính và tổng hợp), tôi sẽ đặt như sau:
* Máy tính phòng hành chính đặt tên là: hc1; hc2; hc3; hc4; hc5
* Máy tính phòng tổng hợp đặt tên là: th1; th2;...; th5
Để tắt các máy thuộc phòng hành chinh. Bạn tạo file lệnh tatmayhc.cmd nội dung như sau:
for /L /%i in (1,1,5) do shutdown -s -t 10 -m \\hc%i
Làm tương tự file lệnh cho phòng tổng hợp
* Sau đó bạn đặt Schedule trên sever để chạy 02 file này vào buổi trưa (11h40AM) và buổi tối (5h50) ... tùy bạn đặt thời gian thôi.

Nguồn bài viết: Sưu tầm

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML